Akreditacija Zanatsko obrazovnog centra „ADŽIJA“

Akreditacija Zanatsko obrazovnog centra „ADŽIJA“ za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Zanatsko obrazovni centar „ADŽIJA“  je 15. marta 2018. akredovan za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a na predlog Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.