Akreditacija Zanatsko obrazovnog centra „ADžIJA“

1

Akreditacija Zanatsko obrazovnog centra „ADžIJA“
Akreditacija Zanatsko obrazovnog centra „ADžIJA“

Centar „Adžija“ je akreditovan za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Zanatsko obrazovni centar „ADžIJA“ je 15. marta 2018. akredovan za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Akreditovan je od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Akreditacija je izvršena na predlog Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.