Акредитација Занатско образовног центра „АЏИЈА“

Акредитација Занатско образовног центра „АЏИЈА“ за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе

Занатско образовни центар „АЏИЈА“  је 15. марта 2018. акредован за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе, а на предлог Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.