Акредитација Занатско образовног центра „АЏИЈА“

Акредитација Занатско образовног центра „АЏИЈА“

Акредитација Занатско образовног центра „АЏИЈА“

Центар "Аџија" је акредитован за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Занатско образовни центар „АЏИЈА“  је 15. марта 2018. акредован за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе. Акредитован је од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе. Акредитација је извршена на предлог Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.