ЗЛАТАР

Златар

Трајање обуке за групну наставу:
- 3 месеца тј. 60 школска часа теорије + 180 радних сати праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Организација рада и здравље и безбедност на раду

Цена:
- 33.000,00 дин. (може да се плати у 3 месечне рате) + литература 1.000,00 дин. + испит 2.500,00 дин.

Организација наставе:
- Настава се одржава у просторијама пословног партнера. Динамика наставе се одржава у договору са послодавцем.

Провера знања:
- 20.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе
- Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове златара у трајању минимум 3 месеца - само за провере знања