ЖЕНСКИ ФРИЗЕР

Женски фризер

Трајање обуке:
-3 месеца тј. 36 школских часова теорије + 96 школских часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Дерматологија

Цена:
- 28.900,00 дин. (може да се плати у 3 месечне рате) + литература 1.000,00 дин. + испит 2.500,00 дин.

Организација наставе:
- теорија и пракса одржавају се заједно три пута недељно по 3 сата у просторијама Центра или пословног партнера.

Полазник је обавезан да са собом доводи модела на којем ће вежбати.

Провера знања: 20.900,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство као женски фризер од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе
- Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове женског фризера најмање 3 месеца - само за провере знања

Полазници су обавезни да са собом доводе модела на којем ће вежбати.