Заваривање МИГ – МАГ поступком – обука

МИГ – МАГ поступак заваривања

Заваривање МИГ – МАГ поступком – обука

У сарадњи са фирмом METAL CORP из Старе Моравице Занатско образовни центар „Аџија“ је почео пројекат обуке за завариваче МИГ – МАГ поступком.

Полазници који успешно заврше обуку и уклопе се у радни колектив имаће могућност да добију посао у фирми METAL CORP.

Сви заинтересовани за ову обуку и посао могу се пријавити у Центар Аџија на телефон 021/66-210-61.

МИГ – МАГ поступак заваривања

Полуаутоматско заваривање контиуираном жицом под заштитом гаса
МИГ (Metal Inert Gas) и МАГ (Metal Active Gas)

Оба ова поступка спадају у категорију аутоматског или полуаутоматског заваривања у заштићеним срединама. Ту заштитну средину може да представља атмосфера неког гаса или неки прашак. Поступци МИГ и МАГ се међусобно разликују само по природи заштитног гаса.

Код поступка МИГ тај гас је аргон (Интеран гас), а примењује се за заваривање племенитих материјала.

Код поступка МАГ се користи (СО2), а примењује се за заваривање обичних челика.

Курс за заваривача 

Обука: 3 месеца са 60 часова теорије + 240 часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Организација рада и здравље и безбедност на раду

Цена: обука 27.000,00 дин. у 3 месечне рате + литература 1.000,00 дин. + испит 2.500,00 дин.
Организација наставе: теорија једном недељно 3 сата у просторијама Центра, пракса по договору са послодавцем у предузећу у које се полазник упућује.

Провера знања: 16.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.