Zavarivanje MIG – MAG postupkom – obuka

MIG – MAG postupak zavarivanja

Zavarivanje MIG – MAG postupkom – obuka

U saradnji sa firmom METAL CORP iz Stare Moravice Zanatsko obrazovni centar „Adžija“ je počeo projekat obuke za zavarivače MIG – MAG postupkom.

Polaznici koji uspešno završe obuku i uklope se u radni kolektiv imaće mogućnost da dobiju posao u firmi METAL CORP.

Svi zainteresovani za ovu obuku i posao mogu se prijaviti u Centar Adžija na telefon 021/66-210-61.

MIG – MAG postupak zavarivanja

Poluautomatsko zavarivanje kontiuiranom žicom pod zaštitom gasa
MIG (Metal Inert Gas) i MAG (Metal Active Gas)

Oba ova postupka spadaju u kategoriju automatskog ili poluautomatskog zavarivanja u zaštićenim sredinama. Tu zaštitnu sredinu može da predstavlja atmosfera nekog gasa ili neki prašak. Postupci MIG i MAG se međusobno razlikuju samo po prirodi zaštitnog gasa.

Kod postupka MIG taj gas je argon (Interan gas), a primenjuje se za zavarivanje plemenitih materijala.

Kod postupka MAG se koristi (SO2), a primenjuje se za zavarivanje običnih čelika.

Kurs za zavarivača 

Obuka: 3 meseca sa 60 časova teorije + 240 časova prakse

Teorija:

  1. Osnovi struke,
  2. Tehnologija zanimanja i
  3. Organizacija rada i zdravlje i bezbednost na radu

Cena: obuka 27.000,00 din. u 3 mesečne rate + literatura 1.000,00 din. + ispit 2.500,00 din.
Organizacija nastave: teorija jednom nedeljno 3 sata u prostorijama Centra, praksa po dogovoru sa poslodavcem u preduzeću u koje se polaznik upućuje.

Provera znanja: 16.000,00 din.
Polaznik koji već ima radno iskustvo u željenom zanimanju od najmanje 3 meseca, nije potrebno da ide na kompletnu obuku i može izaći samo na ispit tj. proveru znanja

Dokumenta za upis: Fotokopija lične karte i diplome poslednje završene škole.