WORD (обрада текста)

Обука: 2 месеца са 24 часа

Цена: обука 6.000,00 дин у 2 месечне рате + испит 1.000,00 дин.

Провера знања:
Први пут 4.000,00 дин.
Други пут 3.700.00 дин.

Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.