WINDOWS

WINDOWS

Трајање обуке:
- 15 школских часова

Цена обуке:
- 5.000,00 дин.

Провера знања:
- Први пут 4.000,00 дин.
- Други пут 3.000,00 дин.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе