WINDOWS + WORD

WINDOWS + WORD

Трајање обуке:
- 30 шкослких часова

Цена обуке:
- 8.000,00 дин.

Провера знања:
- Први пут 6.000,00 дин.
- Други пут 5.700,00 дин.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе