WINDOWS + WORD + EXCEL

WINDOWS + WORD + EXCEL

Трајање обуке:
- 40 школских часова

Цена обуке:
- 12.000,00 дин.

Провера знања:
- Први пут 7.000,00 дин.
- Други пут 6.200,00 дин.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе