WINDOWS + INTERNET

WINDOWS + INTERNET

Обука: 3 месеца са 60 часова

Цена: обука 15.000,00 дин у 3 месечне рате + испит 1.000,00 дин.

Документа за упис: Фотокопије личне карте и дипломе последње завршене школе.