WINDOWS + INTERNET

WINDOWS + INTERNET

Obuka: 3 meseca sa 60 časova

Cena: obuka 15.000,00 din u 3 mesečne rate + ispit 1.000,00 din.

Dokumenta za upis: Fotokopije lične karte i diplome poslednje završene škole.