WINDOWS + INTERNET

WINDOWS + INTERNET

Трајање обуке:
- 2 месеца тј. 24 школска часа

Цена групне наставе:
-  6.000,00 дин. (може да се плати у 2 месечне рате) + испит 1.000,00 дин.

Индивидуална настава:
- 1.200,00 дин. по школском часу + испит 1.000,00 дин.

Провера знања:
- 4.000,00 дин.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе