WINDOWS + WORD + EXCEL + INTERNET

WINDOWS + WORD + EXCEL + INTERNET

Трајање обуке:
- 3 месеца тј. 60 школских часова

Цена групне наставе:
-  15.000,00 дин. (може да се плати у 3 месечне рате) + испит 1.500,00 дин.

Индивидуална настава:
1.200,00 дин по школском часу + испит 1.500,00 дин.

Провера знања: 7.000,00 дин

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе