VIŠI KURS MASAŽE

Viši kurs masaže

Obuka: 2 meseca sa 24 časa

Teorija: Tehnologija zanimanja

Cena: obuka 20.000,00 din. u 2 mesečne rate + ispit (1.500,00 din.).

Organizacija nastave: teorija i praksa se održavaju zajedno jednom nedeljno 3 sata u prostorijama Centra.

Provera znanja: 13.000,00 din.
Polaznik koji već ima radno iskustvo u željenom zanimanju od najmanje 2 meseca, nije potrebno da ide na kompletnu obuku i može izaći samo na ispit tj. proveru znanja

Dokumenta za upis: Fotokopije lične karte i diplome poslednje završene škole.