Upis na kurs DAKTILOGRAF OPERATER…

daktilograf operater

Upis na kurs DAKTILOGRAF OPERATER...

U Centru "Adžija" u toku je upis za daktilografa operatera, jednomesečnu daktilografiju, poslovnog sekretara. Upis je do 25.07.2019. godine. Za više informacija pozovite nas na 021/66-210-61

DAKTILOGRAF - OPERATER

Obuka: 4 meseca sa 140 časa

Teorija:

 1. Daktilografija,
 2. Rad na personalnim računarima i
 3. Pravopis

Cena: obuka 25.000,00 din. u 4 mesečne rate + ispit (3.000,00 din.).
Organizacija nastave: teorija i praksa održavaju se zajedno dva puta nedeljno po 3 sata u prostorijama Centra.

Dokumenta za upis: Fotokopije lične karte i diplome poslednje završene škole.

JEDNOMESEČNI KURS DAKTILOGRAFIJE – SLEPO KUCANJE

Obuka: 1 mesec sa 45 časa

Teorija:

 1. Daktilografija,
 2. Rad na personalnim računarima i
 3. Pravopis

Cena: obuka 14.000,00 din. u 2 mesečne rate + ispit (1.500,00 din.).
Organizacija nastave: teorija i praksa održavaju se zajedno dva puta nedeljno po 2 sata u prostorijama Centra.

Dokumenta za upis: Fotokopije lične karte i diplome poslednje završene škole.

POSLOVNO – TEHNIČKI SEKRETAR

Obuka: 5 meseci sa 170 časova (teorija + praksa)

Teorija:

 1. Daktilografija
 2. Korespondencija i sekretarsko poslovanje
 3. Pravopis srpskog jezika
 4. Rad na računaru
 5. Poslovna kultura

Cena: obuka 28.000,00 din. u 4 mesečne rate + ispit (5.000,00 din.).
Organizacija nastave: teorija i praksa održavaju se zajedno dva puta nedeljno po 3 sata u prostorijama Centra.

Dokumenta za upis: Fotokopija lične karte i poslednje završene škole

daktilograf operater