Udruženje za pomoć “MNRO”

Udruženje za pomoć "MNRO"

Udruženje za pomoć "MNRO"

U Udruženje za pomoć"MNRO" počela je 16.09.2019. godine obuka za gerontodomaćice. Obuku realizuje Zanatsko obrazovni centar „Adžija“ po projektu Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovim putem treba da se obuči 6 gerontodomaćica koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih u NSZ. Obuka će trajati 160 časova, a polaznici će imati još 20 dana dodatne prakse.

Udruženje za pomoć"MNRO" je osnovano 29.12.2004. godine sa ciljem da pomogne nedovoljno razvijenim osobama i njihovim roditeljima. U sklopu svojih prostorija imaju dnevni boravak. Deci i omladini koja ne mogu samostalno da se kreću omogućen je prevoz kombi vozilom od kuće do dnevnog boravka i nazad. U dnevnom boravku sa decom rade učitelji, logoped, defektolog i psiholog.

Udruženje za pomoć "MNRO"