Streching seminar

VEŽBE
ROLLER
LOPTE

Kao posledica nepravilnog vežbanja, preoptereženja pri vežbanju ili rekreativnog vežbanja bez nadzora često dolazi do povreda mišića i zglobova. Pravilnim istezanjem mišića, mišićnih fascija i zglobova mogu se preduprediti mnoge povrede.

Cilj ovog seminara je upoznavanje sa vrstama BEZBEDNOG istezanja i njihovim benifitima po zdravlje.

U okviru seminara biće održana i radionica sa demonstracijom vežbi i upotrebe pomagala u istezanju.

Seminar je namenjen pre svega rekreativcima, zatim sportistima, nastavnicima fizičkog vaspitanja, trenerima, fizioterpeutima, mesarima i ostalim zainteresovanim polaznicima.

Vreme trajanja: 6 časova

Cena: 6.000,00 din

Minimalan broj polaznika 10

Polaznici dobijaju potvrdu o odslušanom seminaru.