Streching семинар

Streching семинар

ВЕЖБЕ
ROLLER
ЛОПТЕ

Као последица неправилног вежбања, преоптережења при вежбању или рекреативног вежбања без надзора често долази до повреда мишића и зглобова. Правилним истезањем мишића, мишићних фасција и зглобова могу се предупредити многе повреде.

Циљ овог семинара је упознавање са врстама БЕЗБЕДНОГ истезања и њиховим бенифитима по здравље.

У оквиру семинара биће одржана и радионица са демонстрацијом вежби и употребе помагала у истезању.

Семинар је намењен пре свега рекреативцима, затим спортистима, наставницима физичког васпитања, тренерима, физиотерпеутима, месарима и осталим заинтересованим полазницима.

Време трајања:
- 6 часова

Цена групне наставе:
- 6.000,00 дин.

Могуће је организовати само групну наставу са минималано 10 полазника.

На крају обуке полазници добијају потврду о одслушаном семинару.