STIL за производњу модне конфекције и домаћу радиност доо

STIL за производњу модне конфекције и домаћу радиност доо

STIL за производњу модне конфекције и домаћу радиност доо

У предузећу „STIL“ за производњу модне конфекције и домаћу радиност доо из Бечеја почела је 10.09.2019. године обука за кројаче – шиваче одеће. Обуку реализује Занатско образовни центар „Аџија“ по пројекту Националне службе за запошљавање. Овим путем треба да се обучи 30 кројача – шивача одеће који се налазе у евиденцији незапослених у НСЗ. Обука ће трајати 260 часова, а полазници ће имати још 20 дана додатне праксе.

Друштво са ограниченом одговорношћу „STIL“ за производњу модне конфекције и домаћу радиност Бечеј је основано 02.12.1959. године.

„STIL“ има дугу традицију оспособљавања одраслих особа за самостални рад из старих заната. Поред обука врше услуге шивења модних конфекција.