Соло певање

Соло певање

Цена:
- 1.000,00 дин по школском часу

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе