Слике са наставе у Бечеју

Слике са наставе кројача – шивача у Бечеју која се одвија у предузећу STIL за производњу модне конфекције и домаћу радиност доо