Слепо куцање – курс

Слепо куцање онлајн курс

Слепо куцање – курс

Слепо куцање – Једномесечни курс дактилографије траје месец дана тј. 45 школских часова. За време трајања обуке учите како да куцате са свих десет прстију без гледања у тастатуру и екран.
После једномесечног курса, у зависности од вежбања код куће можете да стекнете почетну брзину тј. од 90 до 120 нето откуцаја у минути. Максимални дозвољени број грешака при куцању је 3.

Што више вежбате већа је и брзина

Када вежбате слепо куцање на часу, а и код куће потребно је да се придржавате упутстава које сте добили од предавача. За што бољи резултат је потребно да вежбате код куће минимум 2 сата дневно.

Слепо куцање онлајн курс

Данас се готово у свим земљама света учи десетопрстни систем слепог куцања, јер се тако повећава радни учинак, обезбедјује већа сигурност и прецизност у раду, а истовремено се смањује замор дактилографа, односно лица које куца.

Систем слепог куцања је, у ствари, куцање на писаћој машини или компјутеру без гледања у тастатуру. То се постиже, пре свега, самодисциплином. Десетопрстни систем слепог куцања подразумева куцање са десет прстију, тј. четири прста сваке руке служе за куцање слова, бројева и појединих знакова, а палац за размакницу.

Дактилограф оператер

Што је дужи курс то стичете већи број откуцаја. Курс доктилограф – оператер траје 4 месеца. Поред слепог куцања на овој обуци учите основну употребу windowsа, wordа и интернета. Такође у склопу курса Вас подсећамо на основе правописа српског језика.
После курса дактилограф оператер можете да стекнете брзину од 120 до 150 нето откуцаја у минути. Максимални дозвољени број грешака при куцању је 3.

Наведени број откуцаја се стиче уз минимално вежбање. Полазници који више вежбају и који имају више талента за куцање, на крају курса имају и већу брзину.

Класа

За професионалног дактилографа је потребно да се поседује одређена класа тј. да се има одређен број откуцаја.
Постоје 4 врсте класе:
1. 3 класа – број нето откуцаја у 1 минути од 164 до 250 – дозвољени број крешака 7
2. 2 класа – број нето откуцаја у 1 минути од 251 до 300 – дозвољени број крешака 6
3. 2Б класа – број нето откуцаја у 1 минути од 301 до 350 – дозвољени број крешака 4
4. 1А класа – број нето откуцаја у 1 минути од 351 – дозвољени број крешака 3

За професионалне дактилографе потребна је 1А класа. Са овом класом може да се ради у суду као записничар. Како би се стекао овај број откуцаја потребно је да се вежба минимум 6 месеци.

Упис је у току

Ради се у групама до 5 полазника. Сваки полазник ради својим темпом.