SERVISERI

Serviseri

Obuka: 3 meseca +

158 časova za servisera bele tehnike i servisera televizora

126 časova za servisera audio opreme

122 časova za servisera računara

304 časova za servisera mobilnih telefona

154 časova časova za servisera liftova

Teorija:

  1. Osnovi struke,
  2. Tehnologija zanimanja i
  3. Organizacija rada i zdravlje i bezbednost na radu

Cena: obuka 33.000,00 din. u 3 mesečne rate + literatura (1.000,00 din.) + ispit (2.500,00 din.).

Organizacija nastave: teorija jednom nedeljno 3 sata u prostorijama Centra, praksa po dogovoru sa poslodavcem u preduzeću u koje se polaznik upućuje.

Provera znanja: 20.000,00 din.
Polaznik koji već ima radno iskustvo u željenom zanimanju od najmanje 3 meseca, nije potrebno da ide na kompletnu obuku, i može izaći samo na ispit tj. proveru znanja.

Dokumenta za upis: Fotokopija lične karte i diplome poslednje završene škole.