СЕРВИСЕРИ

Сервисери

Трајање обуке:
- 3 месеца +

158 часова за сервисера беле технике

126 часова за сервисера аудио опреме

122 часова за сервисера рачунара

304 часова за сервисера мобилних телефона

154 часова часова за сервисера лифтова

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Организација рада и здравље и безбедност на раду

Цена обуке:
- 33.000,00 дин. може да се плати у 3 месечне рате + литература 1.000,00 дин. + испит 2.500,00 дин.

Организација наставе:
- теорија једном недељно по 3 сата у просторијама Центра, пракса по договору са послодавцем у предузећу у које се полазник упућује.

Провера знања:
- 20.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку, и може изаћи само на испит тј. проверу знања.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе
- Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове козметичара најмање 4 месеца - само за провере знања