Сервисер расхладних уређаја – курс

Сервисер расхладних уређаја - курс

Данас је немогуће наћи и једно поље човекове активности које директно или индиректно не користи расхладне уређаје. Расхладни уређаји свој рад заснивају на природној особини плина. Они су пројектовани и произведени да гарантују максималан квалитет у хлађењу различитих врста производа. Поред стандардних расхладних система производе се и расхладни системи за специјалне намене. Расхладни уређаји се користе за чување хране, пића, лекова, хемикалија итд. Користе се у домаћинствима, прехрамбеној индустрији, трговачким објектима, угоститељским објектима, индустрији лекова, хемијским индустријама. Сервисер расхладних уређаја се бави постављањем, одржавањем и поправљањем расхладних уређаја.

О курсу

КУРС ЗА СЕРВИСЕРА РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА траје 3 месеца. Настава се састоји из теорије и праксе. Теорија се одржава једном недељно у трајању од 3 сата у просторији Занатско образовног центра "Аџија". Наставу држи веома квалификован предавач, дугогодишњи професор машинства.

После одслушаних часова теорије полазник се упућује у неку од фирми са којом сарађујемо на даљу обуку. Практична обука се обавља у реалним условима, па је због тога потребно да полазник поштује послодавца и да се пословно понаша.

Полагање испита

После завршене обуке полазник полаже испит из теорије и праксе. Теорија се полаже из: Основа струке, технологија занимања и организације рада и здравља и безбедност на раду. Други део је оцена са праксе коју је полазник добио од послодавца код ког је ишао на обуку. После испита полазник добија сертификат са звањем СЕРВИСЕР ЗА РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ.

Наша кућа је сертификована од стране светски познате немачке сертификационе куће ТÜV Nord најновијим DIN ЕN ISO 9001:2015 стандардом, па су због тога наше дипломе признате како код нас тако и у иностранству.

Цена обуке и провера знања

КУРС ЗА СЕРВИСЕРА РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА износи 33.000,00 динара и може да се плати у 3 месечне рате. Додатно се плаћа литература 1.000,00 динара и испит 2.500,00 динара.

Поред обуке код нас у Центру полазници имају могућност да изађу само на проверу знања.

Полазник који већ има радно искуство као СЕРВИСЕР РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА у трајању од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку већ може да изађе само на испит тј. проверу знања.

Цена провере знања је 16.000,00 динара.

Документи за упис

Да би сте се уписали код нас на курс за сервисера расхладних уређаја потребни су вам следећи документи:

  • фотокопија личне карте и
  • фотокопија дипломе последње завршене школе.

Упис на курс за сервисера расхладних уређаја се врши у Новом Саду, Београду, Суботици, Нишу као и у осталим градовима Србије.

Сервисер расхладних уређаја