Serviser rashladnih uređaja – kurs

Serviser rashladnih uređaja - kurs

Danas je nemoguće naći i jedno polje čovekove aktivnosti koje direktno ili indirektno ne koristi rashladne uređaje. Rashladni uređaji svoj rad zasnivaju na prirodnoj osobini plina. Oni su projektovani i proizvedeni da garantuju maksimalan kvalitet u hlađenju različitih vrsta proizvoda. Pored standardnih rashladnih sistema proizvode se i rashladni sistemi za specijalne namene. Rashladni uređaji se koriste za čuvanje hrane, pića, lekova, hemikalija itd. Koriste se u domaćinstvima, prehrambenoj industriji, trgovačkim objektima, ugostiteljskim objektima, industriji lekova, hemijskim industrijama. Serviser rashladnih uređaja se bavi postavljanjem, održavanjem i popravljanjem rashladnih uređaja.

O kursu

KURS ZA SERVISERA RASHLADNIH UREĐAJA traje 3 meseca. Nastava se sastoji iz teorije i prakse. Teorija se održava jednom nedeljno u trajanju od 3 sata u prostoriji Zanatsko obrazovnog centra "Adžija". Nastavu drži veoma kvalifikovan predavač, dugogodišnji profesor mašinstva.

Posle odslušanih časova teorije polaznik se upućuje u neku od firmi sa kojom sarađujemo na dalju obuku. Praktična obuka se obavlja u realnim uslovima, pa je zbog toga potrebno da polaznik poštuje poslodavca i da se poslovno ponaša.

Polaganje ispita

Posle završene obuke polaznik polaže ispit iz teorije i prakse. Teorija se polaže iz: Osnova struke, tehnologija zanimanja i organizacije rada i zdravlja i bezbednost na radu. Drugi deo je ocena sa prakse koju je polaznik dobio od poslodavca kod kog je išao na obuku. Posle ispita polaznik dobija sertifikat sa zvanjem SERVISER ZA RASHLADNE UREĐAJE.

Naša kuća je sertifikovana od strane svetski poznate nemačke sertifikacione kuće TÜV Nord najnovijim DIN EN ISO 9001:2015 standardom, pa su zbog toga naše diplome priznate kako kod nas tako i u inostranstvu.

Cena obuke i provera znanja

KURS ZA SERVISERA RASHLADNIH UREĐAJA iznosi 33.000,00 dinara i može da se plati u 3 mesečne rate. Dodatno se plaća literatura 1.000,00 dinara i ispit 2.500,00 dinara.

Pored obuke kod nas u Centru polaznici imaju mogućnost da izađu samo na proveru znanja.

Polaznik koji već ima radno iskustvo kao SERVISER RASHLADNIH UREĐAJA u trajanju od najmanje 3 meseca, nije potrebno da ide na kompletnu obuku već može da izađe samo na ispit tj. proveru znanja.

Cena provere znanja je 16.000,00 dinara.

Dokumenti za upis

Da bi ste se upisali kod nas na kurs za servisera rashladnih uređaja potrebni su vam sledeći dokumenti:

  • fotokopija lične karte i
  • fotokopija diplome poslednje završene škole.

Upis na kurs za servisera rashladnih uređaja se vrši u Novom Sadu, Beogradu, Subotici, Nišu kao i u ostalim gradovima Srbije.

Serviser rashladnih uređaja