Seminar SPORTSKOG KINEZIOTEPINGA

Seminar je namenjen: sportistima, rekrativcima, trenerima, nastavnicima fizičkog vaspitanja, fizioterapeutima, sudentima DIF – a.

Na seminaru polaznici imaju priliku da se upoznaju sa:

  • Fiziološkim osnovama delovanja kineziotepinga
  • Mehanizmom delovanja kinezioloških traka
  • Specifičnim indikacijama za primenu kinesio tape trake kod sportista
  • Kontradikcijama za primenu kinesio tape – a

U radionici će biti prikazana praktična primena kinezio tape trake kod različitih indikativnih područja kod sportista. Polaznici će imati mogućnost postavljanja trake.

Vreme trajanja: 6 časova

Cena: 6.000,00 din

Minimalan broj polaznika 10

Organizator seminara obezbeđuje trake za demonstraciju primene.

Polaznici se mole da dođu pripremljeni za demonstraciju, jedna ruka i noga depilirani, poneti kupaći kostim.

Predavač na seminaru visoki strukovni fizioterapeut sa iskustvom u radu.

Polaznici dobijaju potvrdu o odslušanom seminaru.