Руковалац машинама за пружне радове

Руковалац машинама за пружне радове

Трајање обуке:

  • 180 школских часова теорије и 800 школских часова праксе.

Обука траје 6 месеци тј. 960 школских часова.

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Организација рада и здравље и безбедност на раду

Цена обуке:
– 60.000,00 дин. може да се плати у 4 месечне рате

Провера знања:
– 30.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 6 месеци, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис:
– Фотокопија личне карте
– Фотокопија дипломе последње завршене школе
– Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове у жељеном занимању од најмање 6 месеца – само за провере знања