RADIO TONAC

Radio tonac

Obuka: 4 meseca sa 100 časova
Cena: obuka 33.000,00 din u 3 mesečne rate + ispit 1.000,00 din.
Dokumenta za upis: Fotokopija lične karte i diplome poslednje završene škole