ПРОВЕРА КЛАСЕ

Провере брзине тачноти – класе и издавање сертификата (полагање за I, II И III класу)

Цена: 9.000,00 дин

Документа за упис: Фотокопија личне карте и последње завршене школе.