ПРОВЕРА КЛАСЕ

Провере брзине тачноти – класе и издавање сертификата (полагање за I, II И III класу)

Цена провере класе:
- 9.000,00 дин

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе

Класа II III
Број нето откуцаја у 1 минути 351 и више од 301 до 350 од 251 до 300 од 164 до 250
Дозвољен број грешака на 1000 откуцаја до 3 до 4 до 6 до 7