Пројекат „Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва“

Пројекат „Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва“

Пројекат „Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва“

ПројекатИнтегрисана подршка запошљавању ромског становништва“ који је почео 08.06.2020. у Вршцу је успешно завршен. Овај пројекат је део програма „Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“. 

Пројекат је финансиран од стране Европске уније и подржан од Града Вршца, Сталне конференције Градова и општина Србије – Савез градова и општина Србије, Друштва Рома, и Асоцијације грађана Импулс.

Током обуке, полазници су стекли потребне практичне вештине које ће им помоћи да пронађу посао или боље плаћени посао.