ПРИПРЕМА ИЗ ДАКТИЛОГРАФИЈЕ

Припрема из дактилографије

Обука: 1 месец са 32 часа (вежбе брзине и тачности)

Цена: обука 10.000,00 дин.

Документа за упис: Фотокопија личне карте и последње завршене школе.