ПРИПРЕМА ИЗ ДАКТИЛОГРАФИЈЕ

Припрема из дактилографије

Трајање обуке:
- 1 месец тј. 32 школска часа (вежбе брзине и тачности)

Цена обуке:
- 10.000,00 дин.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе