POWER POINT (мултимедијалне презентације)

POWER POINT (мултимедијалне презентације)

Трајање обуке:
- 2 месеца тј. 24 школска часа

Цена индивидуалне наставе:
- 1.200,00 дин. по школском часу

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе