POWER POINT (мултимедијалне презентације)

Обука: 24 часа
Цена: по часу 1.200,00 дин.
Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.