POSLOVNO – TEHNIČKI SEKRETAR

Poslovno – tehnički sekretar

Obuka: 5 meseci sa 170 časova (teorija + praksa)

Teorija:

  1. Daktilografija
  2. Korespondencija i sekretarsko poslovanje
  3. Pravopis srpskog jezika
  4. Rad na računaru
  5. Poslovna kultura

Cena: obuka 28.000,00 din. u 4 mesečne rate + ispit (5.000,00 din.).
Organizacija nastave: teorija i praksa održavaju se zajedno dva puta nedeljno po 3 sata u prostorijama Centra.

Dokumenta za upis: Fotokopija lične karte i poslednje završene škole