ПОСЛОВНО – ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Пословно – технички секретар

Трајање обуке:
- 5 месеци тј. 170 школских часова (теорија + пракса)

Теорија:

  1. Дактилографија
  2. Кореспонденција и секретарско пословање
  3. Правопис српског језика
  4. Рад на рачунару
  5. Пословна култура

Цена обуке:
- 28.000,00 дин. може да се плати у 4 месечне рате + испит 5.000,00 дин.

Организација наставе:
- теорија и пракса одржавају се заједно два пута недељно по 3 сата у просторијама Центра.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе