Pisanje biografije

Biografija - CV

Svaki vodič za pisanje biografije ima svoj stil pisanja tako da jedinstveni način ne postoji. Ipak iz svega toga može izvesti jedan univerzalni način pisanja koji ćemo vam predstaviti.

Biografija (CV, Resume) ima svrhu da predstavi vas i vaše obrazovanje nekome ko vas ne poznaje ili nema vremena da vas upozna.

Forma biografije

Biografija koju pišete prilikom konkurisanja za posao ne bi trebalo da bude duža od dve A4 strane. Preporučljivo da, ipak, ne prelazi dužinu jedne A4 strane, osim ako imate izuzetno bogato radno iskustvo i konkurišete za mesto u top menadžmentu. Dobro napisana biografija prvo pokazuje ono što je najvažnije, ali sadrži i sve relevantne informacije. Da biste ostvarili svoj cilj, prilikom pisanja biografije savetujemo Vam da adaptirate biografiju shodno cilju koji želite da postignete (posao, nastavak studija, stipendija, konferencija...).

Biografiju ne biste trebali slati bez propratnog pisma, čak i ako nije naznačeno da je propratno pismo potrebno. Potrudite se da celokupni izgled biografije i propratnog pisma odaje izgled uredne i obrazovane osobe.

Sama biografija bi po nekim idealnim standardima trebalo da sadrži sledeće: lične podatke, obrazovanje, radno iskustvo, relevantne kurseve i seminare, znanje stranih jezika i rada na računaru, lične osobine, hobije i ostale napomene, ukoliko ih imate.

Lični podaci

Ovde treba navesti ime, prezime i osnovne kontakt podatke. Lični podaci mogu biti napisani manjim fontom, ukoliko želite da uštedite prostor za ostale podatke, ali to nije preporučljivo. Ukoliko vaša biografija privuče nečiju pažnju, ta osoba će pažljivije pogledati vaše lične podatke. Naročito se nemojte truditi da ulepšavate tekst različitim tipovima slova, crtežima, animacijama i slično. Naslov („Curriculum Vitae“) treba da stoji u gornjem delu, ali ukoliko nemate prostora možete ga izostaviti, jer, ukoliko ste dobro napisali biografiju, biće jasno da se radi o vašoj biografiji, te se to ne treba naglašavati.

U nivou dela sa ličnim podacima, sa desne strane, možete uneti fotografiju. Svrha unošenja fotografije je da, nakon intervjua, poslodavac lakše poveže utisak iz biografije sa utiskom sa intervjua, naročito ukoliko je pre i posle vas imao mnogo kandidata. Iz ovog razloga, većina poslodavaca traži da slika bude deo biografije.

Radno iskustvo

U okviru radnog iskustva navedite kompanije u kojima ste radili, period zaposlenja u svakoj od njih i poziciju na kojoj ste radili, takođe, pri navođenju počnite od najskorijeg iskustva. Istaknite koje veštine ste stekli i posebno naglasite kako ste vi, svojim radom, doprineli razvoju i napretku u kompaniji u kojoj ste radili. Nemojte umanjivati ono što ste radili, i nemojte se stideti toga. Pokažite budućem poslodavcu da ste osoba koja želi da uči i razvija svoje potencijale u svim situacijama. Radno iskustvo koje nije posebno relevantno za poziciju za koju sada konkurišete ne treba posebno isticati i opisivati, već samo spomenuti.

Obrazovanje

U ovom delu bitno je da naglasite koju srednju školu ste završili, od kada do kada ste je pohađali, koju diplomu posedujete. Prosek u srednjoj školi naglasite samo ukoliko je dobar i ukoliko nemate završen fakultet. Ukoliko ste završili fakultet, navedite naziv fakulteta, mesto gde ste studirali, od kada do kada ste studirali, kada i gde ste diplomirali. Prosek navedite ukoliko je reprezentativan i ukoliko prelazi 8,00 ako biografiju koristite u našoj zemlji ili 9,00 za inostranstvo. Osnovnu školu nema potrebe da navodite ukoliko imate završenu srednju školu i/ili fakultet. I ovde, kao i kod radnog iskustva treba da navodite najskorije uspehe, na primer, prvo fakultet pa onda srednja škola.

U ovom delu možete i da navedite stipendije koje ste dobili, nagrade koje ste osvojili, konkurse na kojima ste učestvovali. Ne morate navesti samo naziv, godinu i mesto. Možete opisati u nekoliko reči ono što smatrate da je bitno kod ovih nagrada, stipendija itd. Ukoliko navodite neka priznanja, u dnu biografije napomenite da su nagrade, diplome, preporuke i ostala uverenja dostupna na uvid po zahtevu.

Seminari i kursevi

Ovde možete navesti stručne konferencije i seminare na kojima ste učestvovali, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, kao i ostale kurseve koje ste pohađali. Ovim podacima sebe predstavljate kao osoba koja preuzima inicijativu i spremna je da se izbori za dobro obrazovanje, praktično iskustvo i osobu spremnu da uči i usavršava se. Ovom delu možete da posvetite više pažnje i prostora, ukoliko nemate radno iskustvo, ili je ono oskudno. U ovom slučaju, poželjno je istaknuti sve obuke, kurseve, pa čak i honorarni rad, rad od kuće i volontiranje kako biste pokazali da ste proaktivni.

Znanje rada na računaru

Ukoliko ne posedujete znanje rada bar u Word-u, Excel-u i Internetu, predlažemo da počnete što pre da ih stičete, jer je ovo minimum koji se traži kako kad nas, tako i u inostranstvu. Ako imate završen neki kurs računara, obavezno to navedite. Napišite sve programe koje znate da koristite, uključujući služenje Internetom, i odredite nivo svog znanja (početni, srednji, napredni, ekspertski nivo). Bitno je da budete iskreni i realni jer poslodavac može da proveri nivo vašeg znanja putem testa, odnosno na intervjuu.

Strani jezici

Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik (početni nivo, srednji nivo, napredni nivo, tečno znanje pisanja, čitanja i konverzacije). Takođe, navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika, sertifikat i/ili diplomu. I ovde je bitno da budete realni jer se vaše tvrdnje lako mogu proveriti.

Lične osobine i hobiji

Navedite osobine koje su relevantne za poziciju za koju konkurišete kao što su, na primer: inicijativnost, timski rad, upornost, komunikativnost. Često su zahtevi za ličnim osobinama navedeni u samom oglasu, pa ih uskladite sa onim osobinama koje vi posedujete. Osim toga, treba da budete spremni da na intervjuu primerima predstavite osobine koje ste naveli, i, na taj način, potkrepite svoje tvrdnje. Ukoliko ste svesni da neke osobine ipak ne posedujete, nemojte ih navoditi.

Ukoliko vam biografija deluje previše hladno i profesionalno, možete je osvežiti delom o hobijima. Hobiji i ostala interesovanja deluju lepo u svakoj biografiji jer vas predstavljaju kao osobu koja, uz rad, zna da uskladi i zabavu u svom životu. Ipak, izaberite ona interesovanja i hobije koji konkretno ukazuju na vaše kvalitete, na primer, ukoliko ste bili član sportskog tima nekoliko godina navedite to u svojoj biografiji jer svedoči o vašoj istrajnosti i timskom duhu.

Ostalo

U ostale nepomene navedite sve ostalo što smatrate bitnim, a niste mogli da svrstate u gore navedene kategorije. Obavezno navedite ako posedujete vozačku dozvolu. Možete spomenuti da imate sopstveni auto, da ste odslužili vojni rok i sl. Slobodno u ovom delu možete navesti i prakse.

Ovo su samo neki standardni delovi koje bi biografija trebalo da sadrži. Možete dodati ono što mislite da je potrebno i kreirati biografiju prema svom nahođenju. Imajte na umu da ne postoje dve identične biografije.  Pokušajte u svojoj biografiji, na suptilan način, ostaviti svoj lični pečat. Imajte na umu da svoj CV treba da prilagodite konkursu za posao.  Istražite šta se traži od kandidata i, u skladu sa tim, istaknete one kvalitete koji vas karakterišu kao pravu osobu za taj posao.