Панчево слике са наставе

Слике са обуке кројача – шивача која се одвија у кројачком салону “Нора” у Панчеву нашег партнера на обуци