OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U ALEKSANDROVCU!!!

Aleksandrovcu

OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U ALEKSANDROVCU!!!

 Predstavnici Zanatsko obrazovnog centra „Adžija“ su posetili preduzeće "Bramy" našeg partnera na obuci krojača i šivača odeće u Aleksandrovcu. Obuka je započela 22.10.2018. godine i odvija se uspešno i po planu. Zahvaljujemo našim partnerima!

Zanatsko obrazovni centar „ADŽIJA“ i "Bramy" će nastaviti zajedničku saradnju u obukama i proverama znanja za polaznike iz Aleksandrovca i okoline.

Zainteresovani nas mogu kontaktirati i dobiti detaljnije informacije.