Obuka u preduzeću „TEKLAS AUTOMOTIVE“ u Vladičinom Hanu

TEKLAS AUTOMOTIVE

NOVI CIKLUS OBUKA U PREDUZEĆU „TEKLAS AUTOMOTIVE“ U VLADIČINOM HANU

Dana 21.04.2018. godine je započeo novi ciklus obuka u preduzeću „TEKLAS AUTOMOTIVE“ u Vladičinom Hanu za 21 - nog polaznika za rad u EXCELU.

Zanatsko obrazovni centar „Adžija“ je u toku 2017. godine u preduzeću „Teklas Automotive“ iz Vladičinog Hana obučio još 34 njihova radnika za rad u EXCELU