Обука у предузећу „TEKLAS AUTOMOTIVE“ у Владичином Хану

TEKLAS AUTOMOTIVE

НОВИ ЦИКЛУС ОБУКА У ПРЕДУЗЕЋУ „TEKLAS AUTOMOTIVE“ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

Дана 21.04.2018. године је започео нови циклус обука у предузећу „TEKLAS AUTOMOTIVE“ у Владичином Хану за 21 - ног полазника за рад у ЕXCELU.

Занатско образовни центар „Аџија“ је у току 2017. године у предузећу „Teklas Automotive“ из Владичиног Хана обучио још 34 њихова радника за рад у ЕXCELU