ОБУКА 120 КРОЈАЧА – ШИВАЧА У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ!!!!

обука кројача

ОБУКА 120 КРОЈАЧА – ШИВАЧА У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ!!!!

Занатско образовни центар „Аџија“ у сарадњи са Мокрогорском школом менаџмента и Националном службом за запошљавaње је 15.10.2018. започела пројекат обуке по Јавној набавци број 43/18-1, услуге извођење обуке незапослених лица, за потребе тржишта рада.

Циљ овог пројекта је да се обуче лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање и оспособе за рад у области кројења и шивења. Наш центар у склопу овог пројекта обучава 115 кројача - шивача одеће и 5 плетача трикотаже.

Обуке се врше на следећим локацијама: Нови Сад, Рума, Зрењанин, Смедерево, Крагујевац, Књажевац, Краљево, Врање, Рашка, Панчево, Александровац, Пирот, Кикинда, Оџаци, Сомбор.

По завршетку овог пројекта најбољи полазници ће добити могућност да се запосле у фабрикама где иду на праксу или да покрену сопствени бизнис.