OBUKA 120 KROJAČA – ŠIVAČA U CELOJ SRBIJI!!!!

obuka krojača

OBUKA 120 KROJAČA – ŠIVAČA U CELOJ SRBIJI!!!!

Zanatsko obrazovni centar „Adžija“ u saradnji sa Mokrogorskom školom menadžmenta i Nacionalnom službom za zapošljavanje je 15.10.2018. započela projekat obuke po Javnoj nabavci broj 43/18-1, usluge izvođenje obuke nezaposlenih lica, za potrebe tržišta rada.

Cilj ovog projekta je da se obuče lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i osposobe za rad u oblasti krojenja i šivenja. Naš centar u sklopu ovog projekta obučava 115 krojača - šivača odeće i 5 pletača trikotaže.

Obuke se vrše na sledećim lokacijama: Novi Sad, Ruma, Zrenjanin, Smederevo, Kragujevac, Knjaževac, Kraljevo, Vranje, Raška, Pančevo, Aleksandrovac, Pirot, Kikinda, Odžaci, Sombor.

Po završetku ovog projekta najbolji polaznici će dobiti mogućnost da se zaposle u fabrikama gde idu na praksu ili da pokrenu sopstveni biznis.