ОБЈЕДИЊЕНА МАСАЖА

Обједињена масажа - почетни и виши ниво

Обука: 3 месеца са 8 часова теорије + 54 часова праксе

Теорија: Технологија занимања

Цена: обука 28.000,00 дин. у 3 месечне рате + испит (2.500,00 дин.).

Организација наставе: теорија и пракса се одржавају заједно једном недељно 3 сата у просторијама Центра.

Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.