OBJEDINJENA MASAŽA

Objedinjena masaža - početni i viši nivo

Obuka: 3 meseca sa 8 časova teorije + 54 časova prakse

Teorija: Tehnologija zanimanja

Cena: obuka 28.000,00 din. u 3 mesečne rate + ispit (2.500,00 din.).

Organizacija nastave: teorija i praksa se održavaju zajedno jednom nedeljno 3 sata u prostorijama Centra.

Dokumenta za upis: Fotokopija lične karte i diplome poslednje završene škole.