НОВИНАР

Новинар

Трајање обуке:
- 4 месеца тј. 100 школских часова

Цена обуке:
- 33.000,00 дин може да се плати у 3 месечне рате + испит 1.000,00 дин.

Организација наставе:
- два пута недељно по 3 сата у просторијама Центра.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе