НОВИНАР

Новинар

Обука: 4 месеца са 100 часова
Цена: обука 33.000,00 дин у 3 месечне рате + испит 1.000,00 дин.
Организација наставе: два пута недељно по 3 сата у просторијама Центра.
Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.