НЕГОВАТЕЉ СТАРИХ, БОЛЕСНИХ И ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Неговатељ старих болесних и особа са посебним потребама

Трајање обуке:
- 3 месеца тј. 20 школских часова теорије + 220 школских часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Нега болесника,
  3. Организација рада и здравље и безбедност на раду

Цена обуке:
- 33.000,00 дин. може да се плати у 3 месечне рате + испит 2.500,00 дин.

Организација наставе:
- теорија једном недељно 3 сата у просторијама Центра, пракса по договору са Геронтолошким центром у који се полазник упућује.

Провера знања:
- 20.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство као неговатељ старих, болесних и особа са посебним потребама од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе
- Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове козметичара најмање 4 месеца - само за провере знања