NEGOVATELJ STARIH, BOLESNIH I OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA

Negovatelj starih bolesnih i osoba sa posebnim potrebama

Obuka: 3 meseca sa 20 časova teorije + 220 časova prakse

Teorija:

  1. Osnovi struke,
  2. Nega bolesnika,
  3. Organizacija rada i zdravlje i bezbednost na radu

Cena: obuka 33.000,00 din. u 3 mesečne rate + ispit 2.500,00 din.

Organizacija nastave: teorija jednom nedeljno 3 sata u prostorijama Centra, praksa po dogovoru sa Gerontološkim centrom u koji se polaznik upućuje.

Provera znanja: 20.000,00 din.
Polaznik koji već ima radno iskustvo u željenom zanimanju od najmanje 3 meseca, nije potrebno da ide na kompletnu obuku i može izaći samo na ispit tj. proveru znanja

 Dokumenta za upis: Fotokopija lične karte i diplome poslednje završene škole.