Nastava – Poslovni sekretar

nastava

Nastava je u toku

Malo smo slikali nastavu

Slika sa nastave za POSLOVNO TEHNIČKOG SEKRETARA, DAKTILOGRAFA I RAD NA RAČUNARU. Nastava je održana 28.02.2017. godine u prostorijama zanatskog obrazovnog centra “Adžija”. Polaznice  na času trenutno uče daktilografiju (slepo kucanje).

nastava