Narodna banka Srbije

ZOC Adžija u saradnji sa Narodnom bankom Srbije organizuje u Novom Sadu za svoje polaznike besplatan seminar na temu:

„O čemu treba voditi računa pri zaduživanju kod finansijskih institucija i kako zaštititi svoja prava kad do problema dođe“

Seminar se održava 1 do 2 puta godišnje u zavisnosti od broja zainteresovanih polaznika.