Народна банка Србије

ЗОЦ Аџија у сарадњи са Народном банком Србије организује у Новом Саду за своје полазнике бесплатан семинар на тему:

„О чему треба водити рачуна при задуживању код финансијских институција и како заштитити своја права кад до проблема дође“

Семинар се одржава 1 до 2 пута годишње у зависности од броја заинтересованих полазника.