МУШКИ ФРИЗЕР

Мушки фризер

Трајање обуке:
- 3 месеца тј. 36 школских часова теорије + 96 школских часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Дерматологија

Цена обуке:
- 28.900,00 дин. може да се плати у 3 месечне рате + литература 1.000,00 дин. + испит 2.500,00 дин.

Организација наставе:
- теорија и пракса одржавају се заједно два пута недељно по 3 сата у просторијама Центра.

Провера знања:
- 20.900,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство као мушки фризр од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе
- Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове мушког фризера најмање 3 месеца - само за провере знања

Полазници су обавезни да са собом доводе модела на којем ће вежбати.