Кувар, пекар, посластичар…

Кувар пекар посластичар

Кувар, пекар, посластичар...

У Центру "Аџија" у Новом Саду и Београду у току је упис на
КУРСЕВЕ УГОСТИТЕЉСКЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ.

Кувар, пекар, посластичар, конобар, пица мајстор, месар, бурегџија, пекар за израду пецива, точилац пића - бармен, кобасичар, ћевабџија, сервирка, собарица, хигијеничарка, млекар, радник на одржанању хигијене…

Обука траје 3 месеца има 60 часова теорије и 240 часова праксе која се одвија у угоститељском објекту са којим сарађујемо.

На теорији се уче следеће области:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Организација рада и здравље и безбедност на раду

Цена обуке је 27.000,00 дин. (плаћа се у три месечне рате, прва рата се плаћа при упису) + литература 1.000,00 дин. (плаћа се при упису) + испит 2.500,00 дин.

Теорија се одржава једном недељно у трајању од 3 сата у просторијама Центра, пракса по договору са послодавцем у предузећу у које се полазник упућује.

Провера знања: 16.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.

Кувар пекар посластичар