КУРСЕВИ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Курсеви услужне делатности

Продавац мешовите робе (трговац), пластичар, цвећар, кројач, радник на фотокопир апарату, кинооператер, фотограф, радник физичко – техничког обезбеђења, обућар, монтажер ТВ антена, кожар, тапетар декоратер, књиговезац, каменорезац, декоратер, горионичар, израда кожне галантерије, аранжер, магационер, оштрач тестера, фирмописац, продавац ауто делова и прибора, продавац горива и мазива моторних возила, димничар, воскар…

Трајање обуке:
- 3 месеца тј. 60 школских часова теорије + 240 школских часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Организација рада и здравље и безбедност на раду

Цена обуке:
- 27.000,00 дин. може да се плати у 3 месечне рате + литература 1.000,00 дин. + испит 2.500,00 дин.

Организација наставе:
- теорија једном недељно у трајању од 3 сата у просторијама Центра, пракса по договору са послодавцем у предузећу у које се полазник упућује.

Провера знања:
- 16.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе
- Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове у жељеном занимању од најмање 3 месеца - само за провере знања