Курсеви и програми у оквиру Центра Аџија

курсеви

Курсеви и програми у Центру Аџија

Центар АЏИЈА је развио програмске садржаје који су организовани у шест целина:

 1. Центар за перманентно образовање.
  Организује курсеве из области: информатике (рачунари), економско-финансијског образовања (књиговодство), пословно-административних програма (дактилографи – оператери, пословно технички секретари, дактилографија), школе медија (новинари, РТВ тонци, монтажери, сниматељи), цариника-шпедитера, припремне наставе и сл.
 2. Центар за стране језике.
  Организује курсеве страних језика (енглески, немачки, француски, италијански, грчки, руски...) различитих нивоа (почетни, средњи 1, средњи 2, виши, конверзацијски и специјалистички) који су прилагођени старосној доби полазника.
 3. Центар за оспособљавање и стручно усавршавање.
  Организује курсеве за занате различитих струка (машинска, грађевинска, електро, прехрамбена, угоститељска...).
 Преквалификација и/или доквалификација:
 • КУРСЕВИ МАШИНСКЕ СТРУКЕ.
  - заваривач, електрозаваривач, дизаличар, краниста, булдожериста, виљушкариста, руковалац утоваривачем, руковалац котловским постројењима, руковалац котловским постројењима са АТ командама,  руковалац парним котловима и филтер постројењима, руковалац у корпи на платформи аутодизалица, руковалац тракторских косачица и моторних тримера, руковалац бетоњерке, процесни радник на транспортним средствима, руковалац торањске дизалице, руковалац пумпних станица, руковалац топлотних станица, ковач - заваривач, руковалац парним котловима, руковалац грађевинским машинама, машинбравар, бравар, водоинсталатер, виљушкариста, механичар мерне и регулационе технике, металостругар, металоглодач, металофарбар, монтер централног грејања, лимар, компресориста, изолатер топлотних уређаја, монтер гасоводних инсталација...
 • КУРСЕВИ ГРАЂЕВИНСКЕ И ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ СТРУКЕ.
  - тесар, керамичар, паркетар, зидар, фасадер, молер, фарбар, монтер гипсаних облога - преграда - подова, изолатер, тесар, столар, тапетар, ролетнар, армирач, стаклорезац, бетонирач, кровопрекривач, тепацер, асфалтер...
 • КУРСЕВИ АУТО И ЕЛЕКТРО СТРУКЕ.
  - аутомеханичар, аутолимар, аутодизаличар, аутобравар, аутолакирер, аутотапетар, аутоелектричар, електричар, вулканизер, аутодизаличар, вулканизер - гумар, вулканизер - пресер, електромонтер, електроинсталатер, термообрађивач, електроаутоматичар...
 • КУРСЕВИ УГОСТИТЕЉСКЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ.
  - конобар, кувар, посластичар, пекар, пица мајстор, месар, бурегџија, пекар за израду пецива, млинар, точилац пића, кобасичар, ћевабџија, сервирка, собарица, хигијеничарка, портир, пржионичар и пакер кафе, млекар, ловочувар, радник на одржанању хигијене...
 • КУРСЕВИ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ.
  - продавац мешовите робе (трговац), пластичар, цвећар, кројач, радник на фотокопир апарату, кинооператер, фотограф, радник физичко - техничког обезбеђења, обућар, монтажер ТВ антена, кожар, тапетар декоратер, књиговезац, каменорезац, декоратер, горионичар, израда кожне галантерије, аранжер, магационер, оштрач тестера, фирмописац, продавац ауто делова и пробора, продавац горива и мазива моторних возила, димњичар, воскар...
 • ОСТАЛА ЗАНИМАЊА.
  – цвећар, фотограф, обућар, кројач, неговатељ старих и болесних особа и особа са посебним потребама......
 1. Центар за негу лепоте.
  - организује курсеве за занате неге лепоте (фризер, козметичар, масер, маникир са надоградњом ноктију, педикир, шминкер...).
 2. Центар за културу и уметност.
  - организује течајеве музике, балета, плеса, глуме, ликовне и примењене уметности, кројења и шивења, издавачке делатности...
 3. Универзитет за треће доба.
  - организује образовне и уметничке програме за пензионере.

Организација и реализација програма

У Центру АЏИЈА се организује и реализује перманентно образовање и стручно усавршавање. Учење страних језика по свим нивоима за децу и одрасле и српског језика за стране држављане. Стицање посебних знања и вештина и оспособљавање за рад на радном месту. Стицање занатских вештина за обављање одређених услуга, усавршавање у процесу рада и у струци и иновирање знања. Опште културно и естетско образовање и развијање одређених уметничких, ликовних, музичких, које није дефинисано по степенима образовања, а реализује се по програмима семинара, курсева стручног усавршавања, оспособљавања. Стицања посебних знања и занатских вештина, по програмима припрема за стицање одређене стручне спреме и припрема за полагање пријемних испита за упис у средње школе и на факултете и припрема за полагање стручних испита у појединим делатностима, у складу са законским прописима.