КУРСЕВИ МАШИНСКЕ СТРУКЕ

Курсеви машинске струке

Заваривач, електрозаваривач, дизаличар, краниста, булдожериста, виљушкариста, руковалац утоваривачем, руковалац котловским постројењима, руковалац котловским постројењима са АТ командама, руковалац парним котловима и филтер постројењима, руковалац у корпи на платформи аутодизалица, руковалац тракторских косачица и моторних тримера, руковалац бетоњерке, процесни радник на транспортним средствима, руковалац торањске дизалице, руковалац пумпних станица, руковалац топлотних станица, ковач – заваривач, руковалац парним котловима, руковалац грађевинским машинама, машинбравар, бравар, водоинсталатер, виљушкариста, механичар мерне и регулационе технике, металостругар, металоглодач, металофарбар, монтер централног грејања, лимар, компресориста, изолатер топлотних уређаја, монтер гасоводних инсталација…

Трајање обуке:
- 3 месеца тј. 60 школских часова теорије + 240 школских часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Организација рада и здравље и безбедност на раду

Цена обуке:
- 27.000,00 дин. може да се плати у 3 месечне рате + литература 1.000,00 дин. + испит 2.500,00 дин.

Организација наставе:
- теорија једном недељно у трајању од 3 сата у просторијама Центра, пракса по договору са послодавцем у предузећу у које се полазник упућује.

Провера знања:
- 16.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе
- Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове у жељеном занимању од најмање 3 месеца - само за провере знања