Kurs Konobar – Novi Sad, Beograd

konobar

Konobar (Kelner, Barmen) dočekuje goste, smešta ih i upoznaje ih sa izborom hrane i pića. Kada gosti odlče šta će naručiti, njihovu narudžbinu konobar prenosi osoblju u kuhinji ili na šanku. Pored toga konobar postavlja stolove, posprema stolove nakon upotrebe, ispostavi račun i naplati uslugu. Takođe vodi računa da goste što brže i kvalitetnije usluži. Od konobara se očekuje da bude brz, tačan, ljubazan i komunikativan.

Kurs Konobar

Kurs konobar traje tri meseca i sastoji se iz dva dela. Prvi deo je teorijska nastava koja se održava u prostoriji Zanatsko obrazovnog centra "Adžija". Drugi deo je praksa i ona se obavlja u firmi u kiju se polaznik upućuje.

Teorijska nastava se održava jednom nedeljno u trajanju od tri sata. Nastavu drži kvalifikovan, vrlo iskusan predavač. Praksa se odvija u zavisnosti od dogovora sa poslodavcem. Praktičan rad se odvija u realnim uslovima i zahteva poštovanje poslodavca i poslovno ponašanje.

Posle završene obuke polaznik polaže ispit za konobara koji se sastoji iz dva dela. Prvi deo ispita je iz teotije koja se polaže usmeno i to iz: osnova struke, tehnologije zanimanja i organizacije rada i zaštite na radu. Drugi deo je ocena iz prakse i to je ocena koju je polaznik dobio od poslodavca kod koga je bio na obuci. Nakon položenog ispita polaznik dobija diplomu sa zvanjem KONOBAR.

Cena kursa je 27.000,00 dinara i može se platiti u 3 mesečne rate. Dodatno se plaća literatura u iznosu od 1.000,00 dinara i ispit koji je 2.400,00 dinara.

Provera znanja
Polaznik koji već ima radno iskustvo kao konobar u trajanju od najmanje tri meseca ne mora da ide na obuku već može samo da izađe na ispit tj. proveru znanja. Cena provere znanja za konobara je 16.000,00 dinara.

Za upis su potrebni sledeći dokumenti:

  • Fotokopija lične karte i
  • Fotokopija diplome poslednje završene škole.

Konobar (Kelner, Barmen) je u zadnje vreme veoma popularno zanimanje zato što mladi odlaze u inostranstvo da rade kako u vreme letnje sezone tako i na duži vremenski period. Zbog sertifikata koji posedujemo naše diplome im pomažu da se brže zaposle.

Zanatsko obrazovni centar "Adžija" je sertifikovan od strane svetski poznate nemačke sertifikacione kuće TÜV Nord najnovijim DIN EN ISO 9001:2015 standardom, pa su zbog toga naše diplome priznate kako kod nas tako i u inostranstvu.

Upis na KURS  KONOBAR se vrši u Novom Sadu, Beogradu, Subotici, Nišu kao i u ostalim gradovima Srbije.