Курс Конобар – Нови Сад, Београд

конобар

Конобар (Келнер, Бармен) дочекује госте, смешта их и упознаје их са избором хране и пића. Када гости одлче шта ће наручити, њихову наруџбину конобар преноси особљу у кухињи или на шанку. Поред тога конобар поставља столове, поспрема столове након употребе, испостави рачун и наплати услугу. Такође води рачуна да госте што брже и квалитетније услужи. Од конобара се очекује да буде брз, тачан, љубазан и комуникативан.

Курс Конобар

Курс конобар траје три месеца и састоји се из два дела. Први део је теоријска настава која се одржава у просторији Занатско образовног центра "Аџија". Други део је пракса и она се обавља у фирми у кију се полазник упућује.

Теоријска настава се одржава једном недељно у трајању од три сата. Наставу држи квалификован, врло искусан предавач. Пракса се одвија у зависности од договора са послодавцем. Практичан рад се одвија у реалним условима и захтева поштовање послодавца и пословно понашање.

После завршене обуке полазник полаже испит за конобара који се састоји из два дела. Први део испита је из теотије која се полаже усмено и то из: основа струке, технологије занимања и организације рада и заштите на раду. Други део је оцена из праксе и то је оцена коју је полазник добио од послодавца код кога је био на обуци. Након положеног испита полазник добија диплому са звањем КОНОБАР.

Цена курса је 27.000,00 динара и може се платити у 3 месечне рате. Додатно се плаћа литература у износу од 1.000,00 динара и испит који је 2.400,00 динара.

Провера знања
Полазник који већ има радно искуство као конобар у трајању од најмање три месеца не мора да иде на обуку већ може само да изађе на испит тј. проверу знања. Цена провере знања за конобара је 16.000,00 динара.

За упис су потребни следећи документи:

  • Фотокопија личне карте и
  • Фотокопија дипломе последње завршене школе.

Конобар (Келнер, Бармен) је у задње време веома популарно занимање зато што млади одлазе у иностранство да раде како у време летње сезоне тако и на дужи временски период. Због сертификата који поседујемо наше дипломе им помажу да се брже запосле.

Занатско образовни центар "Аџија" је сертификован од стране светски познате немачке сертификационе куће TÜV Nord најновијим DIN EN ISO 9001:2015 стандардом, па су због тога наше дипломе признате како код нас тако и у иностранству.

Упис на КУРС  КОНОБАР се врши у Новом Саду, Београду, Суботици, Нишу као и у осталим градовима Србије.