Крушевац слике са наставе

Крушевац

Слике са обуке кројач – шивач која се одвија код нашег партнера на обуци “DIS SPORT” у Крушевцу