КРОЈЕЊЕ И ШИВЕЊЕ

Кројење и шивење

Обука: 2 месеца са 42 часа

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Организација рада и здравље и безбедност на раду

Пракса: за ПОЧЕТНИ НИВО (јастучнице, панталоне и сукње)
за СРЕДЊИ НИВО (кошуље, сако без поставе и хаљине)
за ВИШИ НИВО (пелерине, капут)

Цена обуке по нивоу: обука 14.000,00 дин. у 2 месечне рате.

Испит после средњег или вишег нивоа 2.500,00 дин

Организација наставе: теорија и пракса једном недељно 3 сата у просторијама Центра.

Провера знања: 16.000,00 дин.

Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.