KROJENJE I ŠIVENJE – ZANAT

Krojenje i šivenje - zanat

Obuka: 4 meseca sa 80 časova teorije i prakse

Teorija:

  1. Osnovi struke,
  2. Tehnologija zanimanja i
  3. Organizacija rada i zdravlje i bezbednost na radu

Praksa: početni nivo (jastučnice, pantalone i suknje) + srednji nivo (košulje, sako bez postave i haljine)

Cena: obuka 27.000,00 din. u 3 mesečne rate + literatura (1.000,00 din.) + ispit (2.500,00 din.).

Organizacija nastave: teorija i praksa jednom nedeljno 3 sata u prostorijama Centra.

Provera znanja: 16.000,00 din.
Polaznik koji već ima radno iskustvo u željenom zanimanju od najmanje 3 meseca, nije potrebno da ide na kompletnu obuku i može izaći samo na ispit tj. proveru znanja

Dokumenta za upis: Fotokopija lične karte i diplome poslednje završene škole.