КРОЈЕЊЕ И ШИВЕЊЕ – ЗАНАТ

Кројење и шивење - занат

Полазници су обавезни да сами обезбеђују материјал за шивење. Избор материјала се врши у договору са предавачем. Полазници шију одевне предмете за себе или своје ближње.

Трајање обуке:
- 4 месеца тј. 80 школских часова теорије и праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Организација рада и здравље и безбедност на раду

Пракса:
- кројење и шивење занат се састоји из почетног нивоа на коме се шију јастучнице, панталоне и сукње и средњег нивоа на коме се шију кошуље, сако без поставе и хаљине.

Цена обуке:
- 27.000,00 дин. може да се плати у 3 месечне рате + литература 1.000,00 дин. + испит 2.500,00 дин.

Организација наставе:
- теорија и пракса се одржавају заједно једном недељно по 3 сата у просторијама Центра.

Провера знања:
- 16.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство као кројач - шивач од најмање 4 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе
- Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове кројења и шивења најмање 4 месеца - само за провере знања